Oferta O firmie Realizacje Klienci Kontakt
O FIRMIE
Oferujemy doradztwo techniczne oraz prawne z zakresu geodezji i kartografii. Nasze działania obejmują:
 • sprawdzenie możliwości wykonania podziału nieruchomości,
 • pomoc w wybraniu sposobu, trybu i metody podziału oraz doprecyzowaniu terminów,
 • regulowanie i badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawdzenie przeznaczenia oraz pozostałych informacji dotyczących działki, zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
 • przygotowanie koncepcji podziału nieruchomości,
 • analizę materiałów geodezyjnych i kartograficznych dotyczących działki,
 • doradztwo w zakresie pozostałych czynności dotyczących m.in. transakcji kupna-sprzedaży, zmiany prawa własności, służebności gruntowych, itp.
Zajmujemy się wytyczaniem i inwentaryzacjami obiektów, na zlecenia indywidualnych klientów, firm wykonawczych oraz instytucji publicznych. Dotyczy to:
 • budynków i budowli,
 • sieci uzbrojenia terenu,
 • dróg i chodników,
 • małej architektury,
 • pozostałych elementów zagospodarowania terenu.
Wykonujemy m.in. pomiary powierzchni i kubatury w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych, biurowcach i pozostałych budynkach, jako jedna z niewielu firm w Polsce metodą skaningu laserowego, co pozwala na uzyskanie najdokładniejszych wyników pomiaru. W przypadku lokali mieszkalnych, tworzymy kompletne dokumentacje, mające pomóc w uzyskaniu zaświadczeń o samodzielności lokali i do założenia ich kartotek.
Specjalizujemy się w tworzeniu map analogowych i numerycznych CAD. W celu spełnienia oczekiwań klientów, przekazujemy im tradycyjny wydruk oraz plik wektorowy i rastrowy mapy. Najczęściej przygotowujemy mapy:
 • do celów projektowych,
 • sytuacyjno-wysokościowe,
 • powykonawcze.
Nasze usługi obejmują również inne opracowania kartograficzne, zgodnie z życzeniem i zapotrzebowaniem klientów.
Ustalenie stanu prawnego nieruchomości sprawia, że może ona stać się przedmiotem obrotu handlowego. W przeciwnym razie - wywołuje to szereg komplikacji, których lepiej uniknąć. Chcąc zapewnić Państwu kompleksową obsługę, oferujemy doradztwo i fachową pomoc w następujących procedurach:
 • podział nieruchomości,
 • wznowienie znaków granicznych,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • ustalenie linii brzegowej (rozprawa wodnoprawna),
 • połączenie nieruchomości,
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków,
 • kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości.

Oferujemy kompleksową pomoc połączoną z wieloletnim doświadczeniem naszych fachowców.
Nasza firma dąży do nieustannego rozwoju, połączonego z wychodzeniem naprzeciw oczekiwaniom klientów. Właśnie dlatego w naszej ofercie znajduje się nowoczesna i nowatorska technologia skaningu laserowego 3D o wszechstronnym zastosowaniu.

Metoda ta jest wykorzystywana w naszej firmie od kilku lat, dlatego też możemy się pochwalić niezwykle bogatym portfolio, w skład którego wchodzi kilkadziesiąt projektów. Zawierają one tysiące stanowisk pomiarowych i miliardy pozyskanych punktów.
Wykonywane skanerem pomiary dotyczą całej przestrzeni i umożliwiają uzyskanie informacji o obiektach, bez konieczności kontaktu z nimi. W ten sposób mierzone są odległości, kąty pionowe oraz poziome. Wyniki prezentowane są w postaci tzw. chmury punktów, gdzie każdy z punktów posiada swoją współrzędną x,y,h oraz informację o kolorze.

Dotychczasowe użytkowanie tego niezwykle uniwersalnego urządzenia umożliwiło nam dokonywanie pomiarów budynków, obiektów przemysłowych, zabytków, topografii terenu oraz kopalni. Dlatego z pełną świadomością polecamy skorzystanie z oferty skaningu laserowego 3D, z wykorzystaniem Leica ScanStation C10. Technika ta umożliwia stworzenie nadzwyczaj precyzyjnych opracowań, które nie sposób uzyskać przy zastosowaniu tradycyjnych metod pomiarowych. Efektem końcowym jest przekazanie dokumentacji w wersji numerycznej (m.in. opracowanie CAD), której zaletą jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania otrzymanych danych przy kolejnych projektach.

W celu bliższego zapoznania się z technologią oraz zastosowaniem skaningu laserowego 3D, zapraszamy Państwa do pobrania prezentacji zamieszczonych poniżej lub do kontaktu z naszą firmą.

Do pobrania:
PDF Technologia i zastosowanie skaningu laserowego 3D
PDF Zastosowanie skaningu laserowego 3D przy inwentaryzacjach architektoniczno-budowlanych
PDF Zastosowanie skaningu laserowego 3D przy inwentaryzacjach terenu oraz kopalni.
PDF Zastosowanie skaningu laserowego 3D przy inwentaryzacjach obiektów przemysłowych.
Oferujemy obsługę geodezyjną inwestycji inżynieryjnych, począwszy od etapu projektowego a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania.

Nasze usługi obejmują:
 • budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej (np. biurowce, szkoły, aquaparki, obiekty handlowe), przemysłowe, magazynowe, drogowe, mostowe i kolejowe,
 • przeprowadzanie badań przemieszczeń oraz odkształceń pionowych i poziomych obiektów,
 • mierzenie i obliczanie objętości hałd, mas ziemnych, nasypów, składowisk, urobków i wykopów metodą skaningu laserowego,
 • tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza SUT, w tym dużych średnic (np. Φ 500, Φ 1200, Φ 2400) przy budowie sieci prowadzonych metodą wykopową i mikrotunelingu,
 • ustawianie linii produkcyjnych,
 • pomiary kontrolne suwnic.
Prywatność użytkowników naszej strony jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin . Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki s pędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory WWW
Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się do for oraz tworzenia i logowania do własnych kont.
Geocartis | Usługi Geodezyjne Poznań | © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | 2015