Oferta O firmie Realizacje Klienci Kontakt
O FIRMIE
Oferujemy doradztwo techniczne oraz prawne z zakresu geodezji i kartografii. Nasze działania obejmują:
  • sprawdzenie możliwości wykonania podziału nieruchomości,
  • pomoc w wybraniu sposobu, trybu i metody podziału oraz doprecyzowaniu terminów,
  • regulowanie i badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • sprawdzenie przeznaczenia oraz pozostałych informacji dotyczących działki, zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
  • przygotowanie koncepcji podziału nieruchomości,
  • analizę materiałów geodezyjnych i kartograficznych dotyczących działki,
  • doradztwo w zakresie pozostałych czynności dotyczących m.in. transakcji kupna-sprzedaży, zmiany prawa własności, służebności gruntowych, itp.
Geocartis | Usługi Geodezyjne Poznań | © Wszelkie Prawa Zastrzeżone | 2015